Search

Dragon · Ability tube · · など

displaying
Kodo Araki III Koto Koudou Koudan Kinshin Enkyu (7") SanjinkuKodo Araki III Koto Koudou Koudan Kinshin Enkyu (7") Sanjinku
Kodo Araki III, Koto Kogami Mujyo (9"), Three Seal PipeKodo Araki III, Koto Kogami Mujyo (9"), Three Seal Pipe
Hou-shou, Hou-shou main joint tube w/temple head in maki-e lacquerHou-shou, Hou-shou main joint tube w/temple head in maki-e lacquer
Hichiriki (Hichiriki), sooty bamboo wrapped in rattanHichiriki (Hichiriki), sooty bamboo wrapped in rattan
Noh pipe, old Noh tube, rattan-wrapped sooty bamboo with wiped lacquer finishNoh pipe, old Noh tube, rattan-wrapped sooty bamboo with wiped lacquer finish
Hosho RanjokudanHosho Ranjokudan
鳳笙 (ほうしょう) Hosho Ranjokudan
selling price¥352,000
Remaining1Only
Hichiriki (Hichiriki), bamboo soot, cherry bark wrapped in bambooHichiriki (Hichiriki), bamboo soot, cherry bark wrapped in bamboo
Hichiriki (Hichiriki), rattan wrappedHichiriki (Hichiriki), rattan wrapped
篳篥(ひちりき) Hichiriki (Hichiriki), rattan wrapped
selling price¥82,500
Remaining1Only
Bugaku Mask (Bugaku Mask) ChikyuBugaku Mask (Bugaku Mask) Chikyu
Bugaku Mask (Bugaku Mask) BattouBugaku Mask (Bugaku Mask) Battou
Hitoyogiri, "Houmaru", one section cut.Hitoyogiri, "Houmaru", one section cut.
一節切 Hitoyogiri, "Houmaru", one section cut.
selling price¥352,000
Remaining1Only
Liangsan, name: 2 shaku, Tsuzan Shichikon KaiLiangsan, name: 2 shaku, Tsuzan Shichikon Kai
龍笛 Liangsan, name: 2 shaku, Tsuzan Shichikon Kai
selling price¥60,500
Remaining1Only
Noh pipe, old Noh tube, sooty bamboo, kaba-maki, black lion head metalNoh pipe, old Noh tube, sooty bamboo, kaba-maki, black lion head metal
KANZAN, Mei, Nishaku-koto oldKANZAN, Mei, Nishaku-koto old
完山 銘 KANZAN, Mei, Nishaku-koto old
selling price¥33,000
Remaining1Only
Tora Shomei Tsuzanryu 1shaku 8sun/Utaiguchi silver crown, Nakatsugi silver ring rollTora Shomei Tsuzanryu 1shaku 8sun/Utaiguchi silver crown, Nakatsugi silver ring roll
Old Noh pipe, rattan wrapped with soot and bambooOld Noh pipe, rattan wrapped with soot and bamboo
Nohkan (Noh pipe), soot and bamboo wrapped in birch, 5-pallet head metalNohkan (Noh pipe), soot and bamboo wrapped in birch, 5-pallet head metal

Recently viewed products